Theory of Change - Storytelling - De Verhalenmakers

Op naar een tolerante, inclusieve samenleving

In iedere stad wonen verschillende mensen. Arm en rijk. Jong en oud. Zwart en wit. Moslim en atheïst. Hoewel we graag denken dat iedereen gelijke kansen heeft, laat onderzoek zien dat afkomst een rol speelt in de mogelijkheden die we krijgen.

Het vergroten van tegenstellingen sluit mensen buiten. Het zorgt voor conflicten en leidt zelfs tot een afbrokkeling van de democratie. In Haarlem. In Nederland. Wereldwijd.

De vraag is dus simpel: Hoe leren we elkaar beter kennen? Echt kennen. Zonder vooroordelen, angst of schaamte. Het is belangrijk dat we elkaar blijven begrijpen en polarisatie geen kans geven. Verhalen zijn hiervoor het ultieme middel.

Verhalen verbinden

De Theory of Change is een veelgebruikte methode om sociale verandering te bewerkstelligen en inzichtelijk te maken. In de infographic hiernaast beschrijven we hoe we onze maatschappelijke doelstelling - meer verbinding tussen mensen - tot stand brengen door gebruik te maken van storytelling.

Download PDF

Download de Theory of Change als PDF